Er start een tweede inschrijfronde voor de kavels van het zelfbouwaanbod 2016.
Van het zelfbouwaanbod van 2016 waarvoor de inschrijvingsperiode is gesloten op 26 november 2016 zijn weer kavels beschikbaar gekomen. Dat geldt voor acht kavels van zelfbouwproject Sloterweg, SWB01 tot en met SWB06 en SWB08 en SWB09. Voor deze kavels zal een tweede inschrijfronde worden gestart op dinsdag 4 april 12.00 uur.
Bij deze tweede inschrijfronde wordt de volgorde waarin de nog beschikbare kavels worden toegewezen bepaald door het tijdstip waarop de gemeente uw digitale inschrijfformulier ontvangt. Bij deze tweede inschrijfronde is er dus geen sprake van loting van volgnummers door een notaris.
Meer informatie over de inschrijfprocedure volgt binnenkort op de website van de Gemeente Amsterdam.