Adverteren in de WoonWest

WoonWest wordt huis aan huis uitgegeven in Stadsdeel Amsterdam Nieuw West, Stadsdeel Amsterdam West en Haarlemmermeer Noord, (Badhoevedorp, Lijnden, Zwanenburg & Halfweg) in een oplage van 80.000 exemplaren, in een maandelijkse frequentie. (Elke laatste donderdag van de maand). Naast huis-aan-huisverspreiding worden maandlijks displays gevuld met 5.000 kranten, die onder andere staan bij de stadsdeelkantoren en bij een groot aantal adverteerders!

Mediadocumentatie: Download Advertentietarieven 2017 en hier de Data WoonWest 2017