Nieuw-West – In september zal de BC over de ‘Concept-Nota van Beantwoording inspraak Westtangent’ advies uitbrengen aan de gemeente Amsterdam. Niet alle wijzigingen die de gemeente in die concept-nota voorstelt, kunnen rekenen op steun van bewoners/ ondernemers.

CeesFisser@Westerpost.nl

De vrije busbaan voor de Westtangent op de Anderlechtlaan is ‘van de baan’. Wat dit betreft heeft de gemeente Amsterdam dus geluisterd naar de actiegroep ‘Bus van de Baan!’ en de maar liefst 1900 bewoners van Nieuw Sloten die een petitie hebben ondertekend. Om de doorstoom van het verkeer op de Anderlechtlaan ook nog over 5 tot 15 jaar te garanderen, is namelijk een andere maatregel nodig: verdubbeling van de rotonde bij de Sloterweg, van één-baans, naar twee-baans. Dat is – volgens de projectleider Westtangent – de uitkomst van een uitgebreide verkeersstudie die (pas) uitgevoerd was, ná de bezwaren tegen de vrije busbaan. Op zich een goed resultaat natuurlijk, maar het roept wel de vraag op, waar de gemeente Amsterdam nog meer voorstellen voor infrastructurele maatregelen heeft gepresenteerd, zonder vooraf grondig onderzoek te doen naar het effect ervan…

Halte Maaseikpad

Een ander voorstel waartegen bezwaren zijn ingediend, is het opheffen van de halte Maaseikpad. Bewoners zouden voortaan 250 meter verder moeten lopen naar de dichtstbijzijnde halte, Antwerpenbaan (waar ook bus 145 halteert), net ten zuiden van de tramrails van lijn 2. Om tegemoet te komen aan de bezwaren, wil de gemeente de halte voor de Westtangent zo’n 100 meter naar het noorden verplaatsen, tussen de Bocholtstraat en de Zonhovenstraat. De extra loopafstand wordt daarmee teruggebracht tot 150 meter.

Dit voorstel staat in de ‘Concept-Nota van Beantwoording inspraak Westtangent’; een nota, die alleen ontsloten wordt via de website van de BC Nieuw-West, bij de stukken die behoren bij de vergadering van 29 juni 2016. Dat de gemeente Amsterdam die concept-nota niet beschikbaar stelt via de projectpagina voor de Westtangent, https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersprojecten/westtangent/ is opmerkelijk.

Bewoners niet geïnformeerd

Eind 2015 had de gemeente via diverse kanalen bekendgemaakt dat de plannen voor de aanleg van de Westtangent ter inzage lagen. Maar de Omgevingsmanager van de gemeente dacht er niet aan, het gewijzigde plan om de bushalte 100 meter te verplaatsen, te communiceren naar de bewoners en ondernemers die de nieuwe bushalte voor hun deur zouden krijgen. Want toen uw verslaggever de bewoners/ ondernemers van de Laan van Vlaanderen 98-128 en 141 erover informeerde, dat zij volgens het gewijzigde plan op 5 meter vanaf hun voordeur en balkons een bushalte zullen krijgen – waar 6 tot 8 keer per uur een bus stopt, waarvoor 2x 4 bomen gekapt moeten worden en waardoor 2x 8 parkeerplaatsen verloren gaan – was dat nieuws voor hen.

Bewoners in protest

De bewoners van dat stukje Laan van Vlaanderen lieten weten – op z’n zachtst gezegd – “niet blij” te zijn met het gewijzigde plan en zullen bezwaar aantekenen. De huidige plek van de bushalte, ten zuiden van de Antwerpenbaan, ligt daar niet voor niets. Daar is het wegprofiel ruim, met aan weerszijden ventwegen en een ruime afstand tot de gevels. Op de nu voorgestelde locatie is de afstand slechts 5 meter tot de gevels. Het geschetste voordeel om de halte te verplaatsen, weegt niet op tegen de nadelen.

Advies Bestuurscommissie NW

Eind augustus of in september zal de BC de ‘Concept-Nota van Beantwoording’ in twee vergaderingen bespreken. De BC gaat de gemeenteraad adviseren over die concept-nota. Dat kan dus een interessante discussie worden…