De gemeente Amsterdam zet vol in om meer woningen voor lage en middeninkomens te realiseren. Het stedelijke uitgangspunt wordt 40% sociale huurwoningen, 40% middeldure huur- en koopwoningen en 20% dure huur- en koopwoningen (40-40-20). Dit staat in de Woonagenda 2025 die 20 juni is vastgesteld in het college van B&W.

20.000 sociale huurwoningen erbij

De Woonagenda 2025 constateert tekorten in de sociale huur en in de middeldure huur, daarnaast wil Amsterdam een gemengde stad blijven. Nieuwbouw moet daar een bijdrage aan leveren. Om 40-40-20 te realiseren neemt de gemeente Amsterdam genoegen met lagere opbrengsten bij de gronduitgifte. Wethouder Laurens Ivens (Bouwen & Wonen): ‘Als we het aan de markt overlaten kunnen mensen met een laag- of middeninkomen straks niet meer in Amsterdam wonen. Met het huidige bouwtempo, en als de woningbouwcorporaties de verkoop van sociale huurwoning terugdringt, zorgt de 40-40-20 regeling dat er tot 2025 20.000 sociale huurwoningen bijkomen voor de lage inkomensgroepen. Maar ook de 40% voor de middeldure woningen is nog een enorme extra investering. Dit zijn de woningen die nu door de markt al snel voor 1500 euro worden verhuurd en die straks rond de 850 euro per maand kosten. Zo houden we Amsterdam een gemengde stad met betaalbare woningen en waar ruimte is voor iedereen.’

Woonagenda

De Woonagenda 2025 is een richtinggevend, kaderstellend en praktisch document voor het woonbeleid tot 2025 en richt zich met 24 concrete acties op drie pijlers: voldoende, betaalbare en goede woningen. De Woonagenda 2025 is tot stand gekomen met veel Amsterdammers tot stand gekomen. De gemeenteraad besluit over de Woonagenda in de vergadering van 19 juli.

Bron: Gemeente Amsterdam