“We bouwen op basis van enthousiasme”


Facelift voor de Koningsvrouwen van Eigen Haard


Bos en Lommer – Een Groene Speld, intensief contact met bewoners en belangstelling tot over de landsgrenzen. De Koningsvrouwen van Landlust (het U-vormige bouwblok aan de Louise de Coligny-, Charlotte de Bourbon-, Bestevaerstraat en Willem de Zwijgerlaan) heeft het allemaal. En meer. Een bezoek aan de modelwoning van Eigen Haard laat dat zien.


Shirley Brandeis


Welke tegels, wel of geen schuifwand, welke keukenkastjes en zelfs welk woningtype. De bewoners van het U-blok, gebouwd in de jaren dertig van de vorige eeuw, kunnen het allemaal zien in de proefportiek met diverse modelwoningen aan de Louise de Colignystraat 37-39 in de wijk Landlust. Hier toont wooncorporatie Eigen Haard hoe het straks wordt en welke keuzes er voor de bewoners zijn. En die grote mate van informeren en betrokkenheid is er al sinds de start van de renovatie en restauratie van de zogenoemde Koningsvrouwen van Landlust. “Door die participatie win je enorm aan efficiëntie en tijd, omdat je iets doet waar de hele buurt achterstaat,” legt Marita Muller van Eigen Haard uit. “Je bouwt dan op basis van enthousiasme.”


Ritueel kraantje

Participatie (betrokkenheid van bewoners) is een van de vijf pijlers van het project, waarbij 243 vooroorlogse portiekwoningen worden gerenoveerd en waarbij straks – door samenvoeging - 188 woningen overblijven; nog steeds allemaal sociale huur. Bewoners spraken mee in een Bewonerscommissie, een Kindercommissie, een RenovatieRaad én VrouwenRaad. Veel van hun wensen zijn terug te vinden in het gerenoveerde blok. Zoals de schoenenkast op de gang, omdat de meeste bewoners van allochtone afkomst zijn en geen schoenen in huis willen. Of neem het ritueel reinigingskraantje op het toilet voor de vrouwen of de schuifwand tussen keuken en woonkamer en zelfs tussen woon- en zijkamer. “Allemaal door de bewoners zelf aangedragen,” vertelt Muller die deze maand een tentoonstelling over de vijf pijlers in de modelwoning op drie hoog zal inrichten.

Links de al gerenoveerde proefportiek, rechts de oude situatie


Die andere pijlers naast bewonersparticipatie zijn: duurzame energievoorziening, respect voor monumentale status (al gemeentelijk en in de toekomst ook Rijks), goede kwaliteit van de sociale huurwoningen en vitale wijken. Met name op het gebied van duurzaamheid heeft Eigen Haard een duidelijk statement gemaakt. Muller: “Om duurzaamheid kun je niet meer heen tegenwoordig. Daar moet je aan voldoen en dat betekent investeren.” Het leverde de corporatie eind 2009 een prijs op: de Groene Speld van de gemeente Amsterdam; vanwege de vele en bijzondere energiemaatregelen én daarmee lagere kosten voor bewoners.


Miljoeneninvestering

In de proefportiek kan men zien dat de woningen geheel gesloopt en opnieuw ingedeeld zijn. De woningen zijn aan alle kanten met de modernste technieken geïsoleerd, worden collectief verwarmd en gekoeld, hebben een gebalanceerde ventilatie en om het monumentale beeld in ere te herstellen krijgen ze nieuwe, speciaal voor dit project ontwikkelde aluminium kozijnen met isolatieglas. Nog wel herkenbaar: de portiekentreedeuren. Die blijven gehandhaafd en worden opgeknapt. Op het dak komen acht schotelantennes waarmee honderden radio- en tv-zenders zijn te ontvangen. En dit is nog maar een kleine opsomming van een veel langere lijst renovaties en restauraties. En dat in crisistijd. Muller: “We zijn natuurlijk al eerder gestart, voor de crisis. Maar het is inderdaad een miljoeneninvestering die Eigen Haard hier doet. Het is het waard. Van dit pilotproject leren we voor toekomstige projecten.” Het was ‘gewoon nodig’ en het levert de corporatie ook veel belangstelling op. Rondleidingen worden er gegeven aan ambtenaren van de gemeente en de stadsdelen en aan medewerkers van collega-corporaties uit Nederland en België.


Pastel

Een interimperiode – een tijd waarin veel gesloopt of gerenoveerd wordt in een buurt – levert nog wel eens problemen (lees: overlast) op. Niets van dit alles bij dit project, vertelt Muller. “Dat komt door die betrokkenheid. Iedereen doet mee in het planproces.” Een grote uitdaging in deze buurt met twintig nationaliteiten was het bereiken van de vrouwen. En dat is gelukt. De maandelijkse inloopochtenden worden goed bezocht en thematisch komt van alles rond de renovatie aan de orde. De VrouwenRaad heeft intensief meegedacht en nam onder andere beslissingen over tegels (veel pastelkleuren) en keukenkastjes, waarvan verschillende modellen te zien en te kiezen waren in de proefportiek. Voor de jeugd is er ook veel te doen rondom de veranderingen in hun buurt. Zo was er een plattegrondenwedstrijd, zijn er regelmatig schoonmaakacties, is er een KinderRaad en een Kinderpersbureau dat het laatste nieuws volgt en is een aantal kinderen aangesteld tot Portiekportier, waarbij ze onder leiding van de wijkbeheerder verantwoordelijkheid hebben voor de orde in de portieken en boxgangen. Op woensdag kunnen ze terecht in het jeugdhonk en jaarlijks is er een uitstapje.


Uniek

Het project, dat plaatsvindt onder de vlag van de Europian Federation for Living EFL, viert eind deze maand dat de eerste woning wordt opgeleverd. Daarna gaan de werkzaamheden nog minstens tot eind 2012 door. Meer dan de helft van de oorspronkelijke bewoners is dan teruggekeerd, de rest is verhuisd. En dat hoge aantal terugkeerders is ook, net als het hele project, uniek te noemen.


 

Doorsturen  Print