“Deze kinderen kunnen veel en maken veel mee”

Alles is Taal op de Ru Paré

 

Op iedere basisschool krijgen leerlingen les in taal. Op de Ru Paré wordt daar een schepje bovenop gedaan. ‘Alles is Taal’ heet het kunst- en cultuurproject dat leerlingen op een andere manier met taal laat spelen. Letterlijk en figuurlijk.


Taalvaardigheid is waar alles om draait op de Ru Pare.


De directeur van de school, Wim Ponsen, is enthousiast over de kinderen en de leraren op zijn school. Hij vertelt geïnspireerd dat het in de Ru Pare moet gaan gonzen van taal. Hij heeft een krachtige visie op het leren van taal door de kinderen en laat dat overal horen:

' Deze kinderen kunnen veel en maken veel mee. Zij hebben de taal hard nodig om dat allemaal te kunnen vertellen. Dat leer je niet uit boeken, maar dat leer je vooral door het te doen. Door jouw ervaringen te vertellen, door jouw gedachten te verwoorden en door steeds maar weer uitgedaagd te worden om onder woorden te brengen wat je vindt, ziet en hoort'.


En dat is precies wat de leraren willen: het beste voor hun kinderen en eruit halen wat erin zit.


Zij krijgen daarbij ondersteuning van de Stichting Taalvorming. Hieke van Til (consulent taalvorming) en Liesbet Bool (consulent drama) zijn beide een aantal keer in de klas om samen met de leraar taaloefeningen te doen met de kinderen. Dan mag het taalboek in de kast blijven, want in deze lessen zijn de kinderen zelf aan het woord en praten ze honderduit.

Het project Alles is Taal is gestart in 6 klassen. De komende tijd komen daar vier klassen bij. Elke drie maanden komen daar weer nieuwe groepen bij, zodat tenslotte de hele school actief bezig is met dit project.


Maar hoe ziet zo'n les er nu uit? Wat doet de leraar om ervoor te zorgen dat kinderen gaan 'spelen' met de taal? En wat zijn de resultaten tot nu toe? Om dat te delen met elkaar was er na de eerste periode een bijeenkomst met het hele team. Alle leraren en de directeur zaten in een grote kring. En Hieke van Til en Liesbet Bool waren er.


Een van de leraren begon met de dramalessen zoals dat ook in één van de zes klassen was gedaan: een leraar (in de klas natuurlijk een leerling) moest naar de gang en mocht niets zien of horen. Zijn collega's spraken af dat ze wilde dieren gingen uitbeelden en dat één van de leraren uit de kring steeds voor zou doen wat iedereen moest nadoen. En....degene die buiten stond moest raden wie het voorbeeld gaf. En dat is een stuk moeilijker dan je denkt.


Daarna vertelde Juf Yol dat ze het spel woordwinkel van de woordenschatmethode ‘met woorden in de weer’ aan het spelen waren toen de drama juf binnenkwam. Die ging verder met het spel en voegde er allerlei elementen aan toe. Op een gegeven moment ontwikkelde zich een echte dialoog tussen de juf en een leerling en tussen de leerlingen onderling.

Behalve dat het leuk is om zo'n spel te spelen in de klas, worden kinderen dus uitgedaagd om te praten.


Bij de lessen taalvorming begint de les altijd in de kring en wordt er aan de hand van een onderwerp met elkaar gesproken over de eigen ervaringen met dit onderwerp. Uiteindelijk schrijven de leerlingen deze ervaring op en wordt vervolgens één verhaal uitgekozen om verder mee te werken..  Een onderwerp was dingen die kapot gingen, er kwam een verhaal over een vissenkom die kapot viel. Samen gaan de leerlingen aan de slag met één verhaal, totdat het er zo staat geschreven dat iedereen een duidelijk beeld krijgt van wat er gebeurd is. En de leerling van wie het verhaal is bepaalt uiteindelijk wat er opgeschreven wordt. Daarna doen alle leerlingen hetzelfde met hun eigen verhaal, in tweetallen. Een doorlopende tentoonstelling van deze verhalen hangt voor een raam van de school (zie foto).


Meester Rik: " de kunst is een verhaal over je eigen ervaring zo te vertellen dat de ander het beeld dat je in je eigen hoofd hebt ook voor zich ziet.  De werkwijze van stichting taalvorming is een hele goede begeleiding van het proces dat mijn leerlingen moeten doorlopen om dit voor elkaar te krijgen. En en passant kunnen alle zaken van taal, zoals spelling, zinsbouw enz. aan de orde komen".

Juf Yol: "Het coachingsaspect van dit project is heel belangrijk om de werkwijze te kunnen integreren in de eigen lessen. Zonder dat blijven het lessen die, hoe leuk en zinvol ook, op zich zelf staan".

Juf Vera: "Dat de leervraag van de docent het uitgangspunt is vind ik heel prettig. Zo kun je samen met de vakdocent ergens naartoe werken".Het vervolg

De kinderen van de eerste 6 klassen krijgen nu drie lessen van Lijm-kinderkunstprojecten. Marieke Hunze en Brenda Jonker zorgen ervoor dat de kinderen en hun leraren ook beeldend hun verhaal leren vertellen.


Hieke van Til en Liesbet Bool gaan verder met de leraren en leerlingen uit de eerste 6 klassen en maken afspraken voor nieuwe lessen met 4 nieuwe leraren. Die op hun beurt ook weer lessen beeldende vorming krijgen….

Het is de bedoeling dat dit de komende jaren zo doorgaat totdat de school gonst van de eigen ervaringen van de kinderen in woord, beeld, muziek en drama.
 Doorsturen  Print