Het geheugen van Bos en Lommer 


Boek ‘Het geheugen van Bos en Lommer’ geeft ontroerend tijdsbeeld van een verdwijnend stadsdeel

 

Bos en Lommer is in een rap tempo aan het vernieuwen. Het opknappen van het stadsdeel is hard nodig. Maar met al die vernieuwing, verbetering en verandering verdwijnt wel een stuk geschiedenis van een pionierswijk, ooit gelegen aan de rand van de stad. Ook aan het stadsdeel zelf zal,  met de samenvoeging van de stadsdelen,  een einde komen. Om het verleden vast te leggen nu het nog kan hebben journaliste Shirley Brandeis en fotograaf Arno Tijnagel, in opdracht van het stadsdeel, aan de hand van persoonlijke verhalen en foto’s van de oudste bewoners en van latere nieuwkomers de sfeer vastgelegd hoe het was om in dit stadsdeel te wonen. Samen vormen de verhalen en foto’s het geheugen van Bos en Lommer. Het eerste exemplaar van het boek zal op de nieuwjaarsreceptie van het stadsdeel op 20 januari aan de deelnemers aan dit boekje worden uitgereikt.


Bos en Lommer is voor Amsterdamse begrippen een nog jonge stadswijk. De bouw van het Bos en Lommer, zoals we het nu nog kennen begon in de jaren twintig van de vorige eeuw in het gebied. In de jaren vijftig was ook de bouw van het laatste westelijk deel, de Kolenkitbuurt, gerealiseerd. In de jaren tachtig en negentig kreeg het stadsdeel te maken met de komst van nieuwe Nederlanders en veranderde de bevolkingssamenstelling en werd Bos en Lommer een multiculturele wijk. In 1990 kreeg de wijk een eigen stadsdeelbestuur. Bos en Lommer verandert in hoog tempo. In het kader van de stadsvernieuwing en wijkaanpak zal er de komende jaren nog veel gebeuren. Het meest ingrijpend zal dat zichtbaar worden in de Kolenkitbuurt. Veel van de woningen, waar mensen destijds zo blij mee waren, zijn verouderd, te klein en voldoen niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Er zal ook daar veel worden gesloopt en nieuw worden gebouwd. Het boekje “het geheugen van Bos en Lommer” geeft, aan de hand van persoonlijke verhalen en foto’s van de oudste bewoners en van latere nieuwkomers, een soms ontroerend tijdsbeeld.


Shirley Brandeis voerde voor het boek van eind 2006 tot begin 2008 gesprekken met ruim dertig oudere bewoners van stadsdeel Bos en Lommer. De oudste, Mariska Gáspár, kwam in 1922 naar ons land en maakte naam als schilder. Bij het uitkomen van dit boek is ze 98 jaar oud. De jongste, Ahmed Jilali, is nu net veertig en groeide op in de Spaarndammerbuurt. Hij verhuisde op vijftienjarige leeftijd naar de Hoofdweg en is tegenwoordig eigenaar van meerdere bakkerijen in Amsterdam. Aan de hand van de opvallende portretten van Arno Tijnagel, vele kiekjes uit de fotoalbums en archiefbeelden van stadsdeel Bos en Lommer komt de geschiedenis van het stadsdeel ook visueel tot leven.


De eerste exemplaren zullen worden uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van het stadsdeel op dinsdag 20 januari van 16.00 tot 19.00 uur, stadsdeelkantoor, Bos en Lommerweg 250. U bent daarbij van harte welkom. Doorsturen  Print