Vijf jaar Campus Nieuw West

Een groot graffitikunstwerk siert sinds 4 februari een muur op de hoek van de Delflandlaan en de Heemstedestraat. Scholieren maakten de versiering ter ere van het vijfjarig bestaan van Campus Nieuw West.


Campus Nieuw West is een organisatie waarin uiteenlopende bedrijven en scholen zich verenigd hebben. Het doel is om kinderen tussen acht en zestien jaar kennis te laten maken met economie en werk. “Wij willen ervoor zorgen dat jongeren de weg naar de arbeidsmarkt vinden”, vertelt directeur Danil Roos.Leerlingen van het Caland Lyceum en het Calvijn met Junior maken een graffitikunstwerk.

Foto: Joo Costa

Bliksemstages

De vereniging doet dat door middel van diverse projecten, zoals de bliksemstages. Dit zijn snuffelstages van n dagdeel voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste twee klassen van het vmbo. De deelnemers krijgen een rondleiding door een bedrijf en steken daarna de handen uit de mouwen. De bliksemstages moeten eraan bijdragen dat scholieren een goede vervolgstudie kiezen. Te veel leerlingen maken volgens Roos nog een verkeerde keuze.


Taaltrip

Wie goed mee wil komen op school moet de lesstof natuurlijk kunnen begrijpen. Voor leerlingen met een taalachterstand uit groepen 5 en 6 van het basisonderwijs is daarom het project Taaltrip ontwikkeld. “Die kinderen hebben vaak moeite met schooltaalwoorden, zoals pictogram.” En dus gaan ze op ‘taaltrip’ naar een bedrijf of locatie. Daar leren ze de onbekende termen die met dat bedrijf of die locatie te maken hebben.


Campus Nieuw West wil ook de sociale vaardigheden van jongeren verbeteren. “Ze weten vaak niet hoe ze zich in het bedrijfsleven moeten gedragen”, aldus Roos. Vmbo-leerlingen uit de 3e en 4e klas van deelnemende scholen krijgen daarom een sollicitatietraining. In een rollenspel leren de jongeren wat ze wel en vooral niet moeten doen tijdens een sollicitatiegesprek.


Over de stadsdeelgrenzen

Zoals de naam al aangeeft, is Campus Nieuw West vijf jaar geleden begonnen in Nieuw West, maar inmiddels doen ook scholen in andere stadsdelen mee. En zelfs andere steden hebben interesse. “Utrecht heeft zich al gemeld.” Er wordt daarom nagedacht om de naam van de vereniging te wijzigen omdat die de lading niet meer dekt. “Op de volgende algemene ledenvergadering willen we een voorstel voor een nieuwe naam voorleggen.”


Graffitikunstwerk

“Maar alles begint in West”, benadrukt Roos. Eventuele nieuwe projecten worden daar ontwikkeld. “We zijn veel dank verschuldigd aan Nieuw West. Dat is de reden dat we het graffitikunstwerk hebben laten maken. We wilden iets blijvends geven.” Acht leerlingen van het Caland Lyceum en het Calvijn met Junior College namen samen met kunstenaar Dennis Mandair een kale muur onder handen. In een moderne muurschildering beeldden ze vijf beroepsgroepen uit, geheel in lijn met de doelstelling van Campus Nieuw West. Doorsturen  Print