Minister leert ruzies voorkomen


Tijdens zijn werkbezoek aan Nieuw West op 18 februari maakte minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Intergratie kennis met het project West in Kracht. Met dit project zijn leerlingen, buurtbewoners en ouders getraind om beter met elkaar om te gaan en zo escalatie van ruzies te voorkomen. De minister deed mee met een oefenspel dat goed duidelijk maakte dat een onhandige houding, een onge´nteresseerde uitstraling of verkeerd woordgebruik kan leiden tot onnodige onrust.

West in Kracht begon in 2007 met het trainen van leerlingbemiddelaars op het Nova-collega. Daarop volgde uitbreiding naar de buurten rondom die school. Inmiddels zijn tien buurtkrachten getraind, zowel jongeren als professionals en ouderen. Deze buurtkrachten geven de technieken waarmee je escalatie kunt voorkomen op hun beurt door aan mensen uit hun directe omgeving. Zo verspreiden de vaardigheden zich als een olievlek. Dit jaar begint ook een buurtproject rond een aantal basisscholen in Geuzenveld en voor de ouders van de scholieren.


Wie meer wil weten over deze projecten kijkt op www.inkr8.nl. Een boekje vol interviews met deelnemers kunt u bestellen door te mailen naar contact@inkr8.nl Doorsturen  Print