Steeds meer Amsterdammers weten de Tuinen van West (Nieuw-West) tegenwoordig te vinden, maar nog lang niet iedereen weet dat er daar heel mooie dingen gebeuren. Naast bijzondere evenementen wordt er in het gebied ook gewerkt aan uitbreiding van de al aanwezige natuurwaarde.

Flower Power @ Tuinen van West is het initiatief van een groep volkstuinders en imkers die bezig zijn om het gebied te verrijken voor nuttige insecten. Door samenwerking van de gemeente Amsterdam (Nieuw-West) en het recreatieschap Noord-Holland zijn er eind vorig jaar twee bloemenranden ingezaaid naast een wandel- en een fietspad. Verder zijn er serieuze plannen om een Idylle voor vlinders (en wilde bijen) aan te leggen in samenwerking met de Vlinderstichting. Bij deze projecten worden buurtgenoten, ondernemers en bezoekers betrokken.

In Nederland komen ruim 350 soorten wilde bijen voor. Veel daarvan halen hun voedsel uit de bloesem van struiken en bomen. In de Tuinen van West nestelen en foerageren een aantal bijzondere soorten. Voor deze wilde bijen hebben wij een evenwichtige collectie struiken en bomen samengesteld, waarvan het bloeiseizoen zich uitstrekt van februari tot oktober. Veel bloei voor nuttige wilde bijen.

Maandag 6 maart zijn er ruim 400 langbloeiende struiken en kleine bomen geplant in de singel die om het Nieuwe Bijenpark heen ligt. Door uitgebreide kap van bomen waren daar recent grote open plekken ontstaan die met deze nuttige bloeiers zijn opgevuld. Dit project is tot stand gekomen door goede samenwerking van gemeente en recreatieschap. Het Nieuwe Bijenpark en de bijenvereniging AVBB zijn hierbij eveneens bij betrokken.