Boeiende discussie over gebouw De Tribune op Laan van Spartaan 

‘Waarin een groot gebouw ook heel klein kan zijn’

‘Dat zo’n groot gebouw zo’n warme sfeer kan hebben, dat is een compliment aan de architect.’ ‘Het gebouw is een organisatie op zich.’ ‘Een concept als dit kennen we in Nederland niet, wellicht niet in Europa.’ Een paar van de uitspraken die vrijdag 11 november werden gedaan in een talkshow over een nieuw gebouw. Geen gewoon gebouw, maar één van de grootste gebouwen die de laatste decennia in Amsterdam is opgeleverd. Onder leiding van Hadassah de Boer verkenden deskundigen en gebruikers waarom De Tribune nu zo’n bijzonder gebouw is.

Met zijn lengte van bijna 200 meter en 13 bouwlagen is De Tribune dé blikvanger op Laan van Spartaan langs de A10. Het ontwerp is van de hand van Claus en Kaan architecten in opdracht van Ymere en Bouwfonds, de partijen achter Laan van Spartaan. De talkshow vond plaats ter gelegenheid van de oplevering van het gebouw.

Boeiende discussie over gebouw De Tribune op Laan van Spartaan

De spits werd afgebeten door Roel Steenbeek, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ymere. Die toonde zich vooral trots: ‘Dit is voor ons een fantastisch gebouw. Het is een mijlpaal, zowel omdat we het concept nu gereed hebben als voor de hele gebiedsontwikkeling in dit deel van de stad.’ Bouwfonds-directeur Rein Willems bracht in herinnering dat oorspronkelijk voor deze locatie een kantoorgebouw was gedacht. De crisis op de kantorenmarkt leidde tot een creatieve impuls, waarbij De Tribune tot een soort smeltkroes van wonen, werken, sporten, zorgverlening en nog veel meer functies werd omgevormd.

Ontmoetingspunten

‘Voor ons stond verbinden daarbij centraal’ zo stelde Rosalie de Boer tijdens de talkshow. Zij was bij Ymere verantwoordelijk voor het al in een vroeg stadium uitwerken van een concept met veel verschillende gebruikers die intensief met elkaar moesten samenwerken. ‘Voor ons telde daarbij sterk dat we geen gebouw wilden met gescheiden groepen bewoners en gebruikers, maar dat er ontmoetingspunten zijn waar bewoners en gebruikers met elkaar in contact komen.’ Een uitgangspunt dat volgens Erick Siebers van het ROC van Amsterdam goed is gelukt: ‘Voor onze Mbo-studenten die hier wonen overleggen we met Cordaan over stageplekken in de zorg. We kijken zelfs of er ruimte is voor een crèche, waarbij onze leerlingen ingezet kunnen worden. Het mooie is dat dit gebouw wonen en werken voor een en dezelfde groep mensen kan realiseren.’

Verzet

Eelco Damen, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverlener Cordaan toonde zich tijdens de bijeenkomst gecharmeerd dat het gebouw ondanks zijn enorm formaat juist ruimte biedt aan kleinschalige woon- en zorgvoorzieningen: ‘Voor onze bewoners is die kleinschaligheid heel belangrijk. In het begin was er verzet tegen het feit dat bewoners uit hun vertrouwde wereld naar deze plek naast de A10 zouden moeten gaan. Maar nu willen ze er echt niet meer weg.’ Kornelis Dijkman van Topsport Amsterdam stelde dat juist de bundeling van voorzieningen voor topsporters het gebouw zo bijzonder maakt. ‘Het gebouw heeft een klimhal en een fitnesscentrum en een restaurant dat ingericht is op sporters. Buiten Papendal kennen we dat niet in Nederland. En als we de combinatie met de ouderen en andere gebruikers bekijken, dan is dit helemaal een uniek concept, waarschijnlijk ook in Europa.’

Sandra van der Gouw, manager van welzijnsinstelling Combiwel die het restaurant Coco’s Keuken exploiteert, kreeg de lachers tijdens de talkshow op haar hand toen ze vertelde hoeveel de topsporters eten en dat wijn en bier juist weer niet worden aangesproken. ‘Maar dat gebeurt wel door mensen uit de buurt, het is bijzonder om te zien dat juist eten dan mensen letterlijk met elkaar aan tafel brengt.’

Verticale stad

Friso de Zeeuw, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft kreeg het slotwoord. Hij begon zijn bespiegeling met de opmerking dat een gebouw als De Tribune waarschijnlijk het einde van een tijdperk markeert. ‘De investeringen zijn zo enorm, dat in de huidige tijd corporaties en ontwikkelaars dat niet meer aandurven. En dat is jammer, want juist dit gebouw laat zien hoeveel creativiteit ontstaat als de geplande kantoorontwikkeling wegvalt. Het resultaat is een gebouw dat zijn tijd vooruit is. Aan de ene kant omdat al zo vroeg de toekomstige bewoners betrokken zijn bij het concept. Aan de andere kant omdat het een mooi voorbeeld is van de verticale stad, waarbij op een vanzelfsprekende manier bewoners gestimuleerd worden om elkaar op te zoeken.’

Feiten en cijfers over De Tribune:

 • Totale lengte bijna 200 meter
 • Hoogte tot 13 bouwlagen
 • Start bouw: eind 2008
 • Oplevering (m.u.v. Klimhal) eind 2011
 • Architect: Claus en Kaan

Programma:

 • 67 woningen voor Mbo-studenten
 • 138 woningen voor topsporters/studenten
 • 18 zelfstandige eenheden voor cliënten Cordaan
 • 66 groepswoningen voor cliënten Cordaan
 • 24 rolstoelwoningen
 • 56 WIBO woningen
 • Klimhal met restaurant en fitnessruimte
 • Kantoorruimte voor o.a. Cordaan
 • Buurtrestaurant Coco’s Keuken

De verhuur van het gebouw vindt plaats door Ymere.

De meest actuele informatie vindt u op www.laanvanspartaan.nl. Laan van Spartaan is een ontwikkeling van Vof de Stadstuinen, een samenwerkingsverband van Bouwfonds Ontwikkeling en Ymere.