Categorie: Woningcorporatie

Sterke daling verkopen corporatiewoningen zet door in 2017

Vanaf 2015 hebben de Amsterdamse corporaties het aantal woningverkopen beperkt. Werden er in 2014 bijna 2.700 woningen verkocht, voor 2017 is de verwachting dat dit er minder dan 1.000 zullen zijn. Dit is het laagste aantal verkopen in 15 jaar.  Minder verkoop binnen de ring We zien tussen 2014 en 2017 een sterkere daling van het aantal verkopen binnen de ring (A10) dan daarbuiten. Een aantal corporaties heeft het aantal verkopen in de buurten met weinig corporatiebezit bewust teruggeschroefd. De daling van het aantal corporatieverkopen tussen de eerste helft van 2014 en de eerste helft van 2017 is het...

Read More

Mientekade nieuwbouw Ymere

Op 18 oktober is het startsein gegeven voor de nieuwbouw van 69 appartementen door burgemeester Pieter Heiliegers en Viviane Regout van Ymere. Zij metselden de eerste steen. De nieuwbouw bestaat uit koopwoningen en sociale huurwoningen. Ook zal in het complex een medisch centrum gerealiseerd worden. Oplevering zal plaatsvinden in de zomer van 2018. Het project is gestart in 2006 maar heeft zo lang op zich laten wachten door bezwaar van omwonenden, een dijklichaam dat niet mee wilde werken en ook de crisis heeft zijn steentje bijgedragen. De architect van het nieuwbouwproject, de heer Wagner, heeft goed geluisterd naar de...

Read More

Loting van sociale huurwoningen moet mogelijk blijven voor spoedzoekers

Amsterdamse woningcorporaties voeren campagne om loting te behouden De gemeente Amsterdam wil loting afschaffen als middel om sociale huurwoningen toe te wijzen. De woningcorporaties willen dit tegenhouden omdat loting juist voor spoedzoekers vaak nog een kleine mogelijkheid biedt op een sociale huurwoning. Op dit moment wordt ongeveer 15% van de sociale huurwoningen verloot. De overige woningen worden toegewezen aan doelgroepen of gaan naar mensen met lange inschrijfduur in WoningNet. De praktijk laat zien dat bij ‘normale’ toewijzing op inschrijfduur, gemiddeld pas vaak de 8e kandidaat de woning accepteert. Bij loting accepteert de ‘winnaar’ meestal direct de woning, waarschijnlijk omdat...

Read More

Ymere helpt starters Haarlemmermeer sneller aan betaalbaar huurhuis

Het wordt voor jonge starters op de woningmarkt in Haarlemmermeer een stuk makkelijker om aan een betaalbare sociale huurwoning te komen. Woningcorporatie Ymere gaat tijdelijke huurcontracten aanbieden van maximaal vijf jaar aan woningzoekenden tot 28 jaar. Ymere wil zo het vinden van een huurhuis door jonge starters makkelijker maken en de doorstroming bevorderen. Ymere heeft nu bijna 600 woningen die uitsluitend zijn bestemd voor jonge starters tot 28 jaar oud. Die leeftijdsgrens geldt echter alleen bij het tekenen van het huurcontract. En wie er eenmaal woont, stroomt nauwelijks door naar een andere woning, constateert Ymere. “We zien dat ruim...

Read More

De Alliantie: tempo houden bij verduurzaming

10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Voor de Alliantie een goed moment om stil te staan bij de vraag: waar staan we nu en halen we onze doelstellingen? Momenteel hebben alle huurwoningen van de Alliantie tezamen een gemiddeld label C (energie-index 1,6). De Alliantie ambieert een gemiddeld label B (energie-index 1,4) voor haar woningen in 2020. Dat is een haalbare doelstelling. Het gaat kortom goed en het vraagt om tempo houden.  De Alliantie wil als maatschappelijke organisatie bijdragen aan een duurzame samenleving. Dat doet ze door te onderzoeken hoe ze een goed voorbeeld kan zijn, bijvoorbeeld door...

Read More

E-PAPER WOONWEST Lees hier de krant online!

 • WoonWest nr 10 2017
  WoonWest nr 10 2017
 • WoonWest

  Op donderdag  30 november. komt de WoonWest, nr. 10, 14e jaargang, weer uit!

  Met daarin ruim aandacht voor o.a. actualiteit op het gebied van Wonen, Woontrends, Groei&Bloei e.d…

  Mocht u geïnteresseerd zijn of wilt u verdere informatie, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 020-669 20 68 of via mail.

  Graag eventuele redactionele bijdragen voor 24 november, deadline advertenties:  27 november 12.00 uur