Initiatief-van-onderop voor redding multifunctioneel centrum de Serre

Een mooi bewonersinitiatief is geboren. Bewoners en gebruikers willen het multifunctionele centrum de Serre aan de Calandlaan in Osdorp zelf draaiend houden, nu de huidige uitbater per 1 april 2013 de huur definitief heeft opgezegd. Zij verenigden zich in een initiatiefgroep en zochten contact met het stadsdeelbestuur, verhuurder van het pand.

Bewoners houden eigen broek op: vragen slechts samenwerking met bestuur, geen geld

Bewoners vragen geen aanvullende exploitatiekosten van het Stadsdeel. Zij kunnen de betaling van de huur tot het eind van het jaar voldoen. Dat kan, omdat er al zittende (maatschappelijke) gebruikers zijn, die graag willen blijven. Van het stadsdeel vragen zij negen maanden waarin zij hun exploitatieplan verder zullen uitwerken. Zij vragen het stadsdeel ook om het huurcontract van de vertrekkende uitbater over te laten gaan op de initiatiefgroep.

Maar éen doel: behoud van de Serre

Bewoners hebben maar éen doel: de Serre te behouden voor de wijk. In de initiatiefgroep zitten mensen met ervaring in het opzetten en draaiend houden van multifunctionele centra als de Serre. De toekomst ziet er niet slecht uit. Zittende huurders willen graag blijven. Daardoor kan de initiatiefgroep aan huurafdracht voldoen.

Maandag 11 maart belangrijke bijeenkomst bewoners en stadsdeel

Er zijn gesprekken gaande tussen stadsdeel en de initiatiefgroep. Maandag 11 maart staat een belangrijke bijeenkomst op stapel: het bewonersplan komt uitgebreid ter sprake. Samen Sterk in Nieuw-West (SSNW), een samenwerkingsverband van VVE’s, huurcommissies en bewonersgroepen uit stadsdeel Nieuw-West, juicht dit mooie initiatief-van-onderop toe. SSNW vraagt daarom de deelraad en het dagelijks bestuur om steun voor het plan van de initiatiefgroep, wanneer zij besluiten over de toekomst van de Serre.

Namens Samen Sterk in Nieuw-West

Martijn Rutte

www.beternieuwwest.nl / samensterkinnieuwwest@gmail.com