Op zaterdag 29 Oktober van 13.30u tot 16.00u organiseert het van Eesterenmuseum een excursie naar het Andreas Ensemble, een nieuwe woonwijk die verrees op het terrein van het voormalig Andreasziekenhuis. De opdrachtgevers van deze wijk zijn projectontwikkelaar Proper Stok en woningbouwvereniging de Alliantie. Voor het ontwerp tekenden architectenbureau Geurst en Schulze en de Britse architect Fretton.  De architecten deden inspiratie op in Parijs om een oplossing te vinden voor hoge woondichtheid met behoud van ruimte, licht en groen. Dat leidde tot de combinatie van een gesloten bouwblok zoals Berlage die in Zuid ontwierp gecombineerd met strokenbouw, zoals Van Eesteren die toepaste in Nieuw West. De blokken zijn met elkaar verbonden door taluds,trappen, pleinen en binnentuinen.

Onder de leiding van de heer J. de Haan ( bureau Geurst en Schulze) en de heer M. Faber (Proper Stok) gaan wij deze wijk bekijken.

Zijn de ontwerpers erin geslaagd om de principes van Berlage en Van Eesteren te verzoenen?
Deze vraag zal meneer T. Schaap (Dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam) verwerken in het oordeel wat hij over de woonwijk zal vellen. Hierop volgt een debat onder leiding van meneer G. van der Plas (blad Ons Amsterdam). Hierna kan men van boven de wijk bekijken vanuit de SKYY-bar van het Fashion Hotel.

Ontvangst in de bedrijfsruimte aan de Titus van Rijnstraat.
Contactgegevens:
aanmelden@vaneesterenmuseum.nl
Telefoon: 020 – 4471857
Meer informatie:  www.vaneesterenmuseum.nl