Besparen in huis met goede apparaten

Nico Nieman (bestuur Eigen Haard), Thomas Rau (oprichter Turntoo),  Ronald Wassenaar (Marketing Director Bosch),

Nico Nieman (bestuur Eigen Haard), Thomas Rau (oprichter Turntoo), Ronald Wassenaar (Marketing Director Bosch),

Vandaag tekenden Bosch, Eigen Haard en Turntoo op de vastgoedbeurs Provada de intentieverklaring: Besparen in huis met goede apparaten. In een pilotproject krijgen huurders van woningcorporatie Eigen Haard de mogelijkheid tot het huren van energiezuinige huishoudapparaten. Deze in aanschaf wat duurdere apparaten worden zo ook toegankelijk voor huurders met een kleine portemonnee. Met als uiteindelijk resultaat een lagere energierekening voor de huurder plus een lagere C02-uitstoot. Het is voor het eerst dat een dergelijke samenwerking tot stand is gekomen in Nederland. Het project Besparen in huis met goede apparaten ondersteunt de duurzame ambitie van alle drie de partijen om bij te dragen aan een goed en gezond woon- en leefmilieu.

Aanleiding programma
Voor Eigen Haard is het van belang dat haar huurders hun vaste lasten kunnen blijven betalen. De steeds hoger wordende energieprijzen vormen daarbij een bedreiging. Nico Nieman, bestuur Eigen Haard: “Onderzoek toont aan dat er in de sociale huursector maar weinig huurders gebruik maken van huishoudapparaten met energielabel A of hoger. De gemiddelde huurder kan zich de hogere aanschafprijs van energiezuinige apparaten waarschijnlijk niet veroorloven, maar zal (bij het gebruik van conventionele apparaten) de hogere energieprijzen wel als eerste voelen. Door het faciliteren van energiezuinige apparaten helpen wij onze bewoners de energielasten zo laag mogelijk te houden”.

Fabrikant van huishoudapparatuur Bosch is met zijn uitgebreide portfolio aan energiezuinige apparaten een ideale partner in dit project. Ronald Wassenaar, Marketing Director Bosch: “Huishoudapparaten zijn maar liefst verantwoordelijk voor de helft van het totale energieverbruik in een huishouden. Bosch voelt zich als marktleider verantwoordelijk om het energie- en waterverbruik terug te dringen. Besparen in huis met goede apparaten is een uitgelezen kans om mensen met een kleine portemonnee ook de voordelen van energiezuinige apparaten te laten genieten.”

Turntoo, de derde partner in het project en pionier op het gebied van de circulaire economie, ziet dit project als een belangrijke stap naar een nieuwe manier van produceren en consumeren en treedt op als intermediair voor beide bedrijven.

Hergebruik van grondstoffen
In het project speelt de toenemende grondstoffenschaarste een grote rol. Na afloop van de vastgestelde gebruiksperiode wordt het apparaat teruggenomen en de grondstoffen hergebruikt waardoor er een zogenaamde circulaire of kringloopeconomie ontstaat. Architect Thomas Rau, oprichter van Turntoo: ’’Wij streven naar een toekomst waarbij gebruikers diensten afnemen in plaats van producten, producenten eigenaar blijven van de producten, producten ‘grondstofbanken’ worden en grondstoffen beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. Met het Besparen in huis met goede apparaten programma doen we alvast een stap in de goede richting. Het behoud van de grondstoffen zorgt uiteindelijk voor een kostenefficiënt systeem en een lagere huurprijs. Een win-win-win situatie voor alle partijen: de producent, de huurder en het milieu.”

 

Eigen Haard
Eigen Haard zorgt voor goede en betaalbare huisvesting in de Metropoolregio Amsterdam voor mensen die dat het meest nodig hebben. We werken, samen met onze partners, aan vitale wijken in een gezonde regionale woningmarkt. Eigen Haard beheert ruim 61.000 woningen en bedrijfsruimten.

Bosch
In 2011 vierde de Bosch Groep zijn 125-jarige bestaan – en al meer dan 75 jaar staat de naam Bosch Huishoudapparaten voor hoogwaardige producten, technische kwaliteit en betrouwbaarheid. Getrouw aan het motto van de grondlegger Robert Bosch om ‘technologie voor het leven’ te ontwikkelen, maken huishoudelijke apparaten van Bosch het dagelijks leven gemakkelijker en dragen ze zo bij aan een hogere levenskwaliteit. Vandaag de dag is Bosch Huishoudapparaten marktleider in Europa. Koel- en vriesapparaten, wasmachines, afwasmachines, kookapparatuur en kleinhuishoudapparaten worden over de gehele wereld verkocht. Het design van de producten weerspiegelt het streven naar kwaliteit en perfectie in technologie. Met respect omgaan met mens en milieu is vanaf het allereerste begin een van de kernwaardes van Bosch. Dit komt tot uiting in het Green Technology programma, dat staat voor duurzaamheid, integriteit en openheid. Zie ook www.bosch-home.nl.

Turntoo
Turntoo is een organisatie opgericht door architect Thomas Rau. Turntoo initieert projecten waarin producten als grondstofbanken worden behandelt. Bij Turntoo blijven grondstoffen in de vorm van een product eigendom van producenten. Gebruikers nemen alleen diensten af in plaats van producten. Turntoo fungeert als intermediair tussen producent en afnemer voor de zakelijke en particuliere markt. Hierin biedt Turntoo in samenwerking met zijn partners complete servicepakketen aan door producten als diensten te bundelen vanuit de Turntoo visie: De uiteindelijke doelstelling van Turntoo is de grondstoffen niet over te dragen aan de consument, maar ze in een eigendomsstructuur te houden, die het behoud van grondstoffen waarborgd.