20151215_174253siteDinsdag 15 december ontving Achmed Baâdoud (Economische Zaken) het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken
(KVO-B) voor Business Park Amsterdam Osdorp. Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Het KVO-B Keurmerk is drie jaar geldig. Inmiddels hebben al meer dan 900 bedrijventerreinen in Nederland het KVO-B Keurmerk behaald. In 2013 werd het KVO certificaat Basis Samenwerken behaald. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. MKB Nederland heeft het hercertificeringsproces begeleid. Eerder kreeg
BPAO als eerste bedrijventerrein in Amsterdam camerabewaking om de veiligheid te vergroten. Op BPAO zijn totaal om en nabij de 15 ondernemers gevestigd en het terrein is 20 hectare groot. Het bedrijvenpark heeft als enige in Amsterdam de unieke mogelijkheid om douane-afhandeling op het eigen terrein uit te voeren en niet op de luchthaven. Samenwerkingspartners in het KVO-B traject zijn Parkmanagement BPAO, Politie, Brandweer, Gemeente Amsterdam Nieuw-West
en de ondernemers.
Door de samenwerking zijn kortere lijnen ontstaan die hebben bijgedragen aan de bereikte resultaten en de nieuwe maatregelenmatrix voor de komende 3 jaar.