Aireywoningen-600x449Binnenkort begint corporatie Eigen Haard met de renovatie van de zogenaamde Airey-woningen. Zodra de renovatie van de woningen klaar is, wil het stadsdeel de openbare ruimte in de De Tourton Bruynsstraat en de omliggende hofjes opnieuw inrichten. Het gaat onder andere om de vernieuwing van straten en trottoirs, een betere inrichting van de parkeerplaatsen, nieuwe bomen en de vernieuwing van de speelplek aan het Jan Postmahof. Helaas hebben de bomen langs de De Tourton Bruynsstraat in de loop van de jaren te veel schade opgelopen en moeten vervangen worden. Dat geldt ook voor een aantal bomen in de hofjes. De verwachting is dat het werk in het voorjaar van 2017 kan starten, als de woningen zijn opgeknapt. Tegen die tijd krijgen de bewoners meer informatie.

Het stadsdeel werkt aan een ontwerp voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Voordat het plan aan het bestuur van de Bestuurscommissie wordt voorgelegd, wordt het eerst aan de bewoners voorgelegd en kunnen zij hierop reageren.
Dit gebeurt tijdens een inloopbijeenkomst. Medewerkers van de gemeente zijn dan aanwezig om informatie te geven over de nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

Wanneer: woensdag 24 februari, inlopen van 17.00 – 19.30 uur
Waar: Westside Café, Burgemeester De Vlugtlaan 125