De gemeenteraad heeft 22 juni ingestemd met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw. Na 120 jaar tijdelijke en voortdurende erfpacht is dit een historisch besluit. Het nieuwe erfpachtstelsel is daarmee vanaf 1 juli 2016 een feit.

Dit betekent dat Amsterdammers die na deze datum erfpachter worden van een woning, bedrijf, sociaal maatschappelijke voorziening of kantoor op nieuw uitgegeven grond als eerste zekerheid krijgen over hun erfpachtkosten. Eeuwigdurende erfpacht is transparanter en geeft meer zekerheid: de canon wordt nog maar één keer vastgesteld en de gemeente klopt niet na 50 jaar aan voor een herziening.

Wethouder Grondzaken, Eric van der Burg: “Het college lost met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw haar eerste deel van de belofte in om meer zekerheid te bieden voor erfpachters.”

Algemene Bepalingen

De zekerheid van eeuwigdurende erfpacht is vooral geregeld in de Algemene Bepalingen, de kern van het erfpachtstelsel. Hierin staat welke rechten en plichten de erfpachter maar ook de gemeente heeft in het nieuwe stelsel. Wanneer deze bepalingen van toepassing worden verklaard op een erfpachtcontract (nu dus nog alleen bij nieuwe uitgiften) zijn ze voor eeuwig geldig en kunnen de afspraken dus niet meer worden gewijzigd door de gemeente.

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht

Bestaande erfpachters kunnen, als zij dat willen, vanaf volgend voor jaar overstappen naar het nieuwe stelsel. De Algemene Bepalingen zullen na overstap ook op hen van toepassing zijn. De prijs die zij betalen voor overstappen, wordt echter vooral bepaald door de overstapregeling waarin met name de korting een doorslaggevende rol zal spelen. Komende tijd wordt bekeken, hoe hoog deze korting moet zijn. Overstappen is altijd vrijwillig.

Inspraak op de overstapregeling

De overstapregeling wordt naar verwachting eind oktober 2016 ter inspraak gelegd. Dat is ook het moment waarop erfpachters kunnen zien wat overstappen eventueel zou kosten. In het voorjaar van 2017 staat het definitieve besluit over de overstapregeling gepland. Daarna kunnen de eerste erfpachters overstappen.