Overname woningen door Eigen Haard maakt vernieuwing Aireystrook mogelijk
Vernieuwing gebied vordert door vaststellen startnotitie en participatieplan

Overname woningen

Overname woningen

Woningstichting Eigen Haard neemt deze maand 61 woningen over van woningstichting Rochdale. De woningen liggen in de Aireystrook aan de Burgemeester De Vlugtlaan in Slotermeer Noord. Eigen Haard is al eigenaar van een groot deel van de woningen in dit gebied en kan door de overname, in samenwerking met het stadsdeel, een groot deel van de Aireystrook vernieuwen. De startnotitie en het participatieplan zijn gisterenavond vastgesteld door de stadsdeelraad.

Ingreep noodzakelijk

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer heeft in 2009 het Vernieuwingsplan Slotermeer Noord vastgesteld. Onderdeel hiervan is het besluit tot sloopnieuwbouw van de Aireystrook. Deze woningen zijn gebouwd met het zogenaamde Airey-bouwsysteem uit de jaren ’50. Met dit systeem kon snel en goedkoop worden gebouwd, maar de bouwkundige staat is nu erg slecht. Bewoners hebben te maken met vocht- en geluidsproblemen en het energieverbruik is hoog. Nieuwbouw biedt de mogelijkheid om energiezuinige woningen te bouwen die goed aansluiten op de huidige woonbehoeften.

Behoud bijzondere karakter

In de planvorming speelt de historische achtergrond een belangrijke rol. De Aireystrook, onderdeel van het Van Eesterenmuseum, is aangewezen als beschermd stadsgezicht vanwege de bijzondere verkaveling. “Om het bijzondere stedenbouwkundig karakter te behouden, bouwen we terug binnen de huidige hofstructuur van de blokken. Het groene en ruimtelijke karakter van de buurt blijft zo bestaan”, aldus Chrétien Mommers, directeur Eigen Haard.

Uitwerkingsplan

De stadsdeelraad heeft gisteren de startnotitie en het participatieplan vastgesteld. Eigen Haard gaat nu samen met bewoners aan de slag met het uitwerkingsplan voor de vernieuwing van het gebied. Het doel is een aantrekkelijke woonwijk met een divers aanbod voor gezinnen, starters en senioren.

Er komen woningen in de sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen.

Eigen Haard roept bewoners op mee te werken aan de plannen. Hiervoor worden twee teams opgericht: een voor het meewerken aan het uitwerkingsplan en een voor het meedenken over het interim-beheer. Bewoners worden hierover geïnformeerd tijdens een bewonersbijeenkomst.

Stadsvernieuwing Nieuw-West

Eigen Haard is trots dat, ondanks het huidige financiële klimaat, de stadsvernieuwing in Nieuw-West doorgaat. De Aireystrook is hier een goed voorbeeld van. Verder is Eigen Haard druk bezig met de voorbereiding van de vernieuwing Overtoomse Veld Middengebied Zuid. Hier worden 470 klimaatneutrale woningen gerealiseerd.