Heeft u een eigen woning en betaalt u erfpacht? Dan kunt u nu online een overstap naar eeuwigdurende erfpacht aanvragen.

U kunt de overstap naar eeuwigdurende erfpacht aanvragen via het Overstapportaal op www.amsterdam.nl/erfpacht. Om in te loggen in het Overstapportaal hebt u uw DigiD (voor particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven) nodig. In het Overstapportaal kunt u uw erfpachtgegevens en overstapmogelijkheden bekijken, inclusief de kosten voor overstappen. Ook kunt u in het portaal de aanvraag voor eeuwigdurende erfpacht doen. Aanvragen van erfpachters die in oktober het voorbereidingsformulier hebben ingevuld, worden door de gemeente als eerste verwerkt. Alle erfpachters met een woning worden in november schriftelijk geïnformeerd dat ze via het Overstapportaal een overstap kunnen aanvragen.

Gunstige voorwaarden

Tot 2020 gelden gunstige voorwaarden om over te stappen. Ook vanaf 2020 kunt u een overstap aanvragen. Dan gelden wel andere voorwaarden. Overstappen is altijd vrijwillig.

Informatiemarkt eeuwigdurende erfpacht

Op zaterdag 18 november is er een informatiemarkt over eeuwigdurende erfpacht in de Passenger Terminal Amsterdam van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens de informatiemarkt  kunt u al uw vragen stellen over de overstapregeling, maar ook over andere erfpacht onderwerpen zoals het afkopen van canon bij voortdurende erfpacht. Op de informatiemarkt kunt u ook in gesprek met makelaars, hypotheekverstrekkers en notarissen.

Voortdurende en eeuwigdurende erfpacht

Op dit moment heeft Amsterdam twee soorten erfpacht: voortdurende en eeuwigdurende erfpacht. Bij voortdurende erfpacht wordt de canon iedere 50 jaar opnieuw bepaald op basis van de actuele erfpachtgrondwaarde. Bij eeuwigdurende erfpacht staat de canon vast en wordt deze alleen nog aangepast aan inflatie. In juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot de invoering van de Overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht voor uitsluitend woonbestemmingen. Erfpachters met een woning op voortdurende erfpachtgrond kunnen een overstap aanvragen naar eeuwigdurende erfpacht. De gemeente wil hen hiermee zekerheid geven over de hoogte van de erfpachtvergoeding (canon) die zij betalen. Voor erfpachters die niet willen overstappen, blijven de voorwaarden van hun voortdurende erfpachtrecht gelden.

Meer weten?

Op www.amsterdam.nl/erfpacht staat uitgebreide informatie over overstappen en afkopen. U kunt ook bellen naar het informatienummer 14020.

Bron plus foto: Gemeente Amsterdam