Beer de Staalman

Paulus de Wilt (portefeuillehouder Wonen en Stedelijke Vernieuwing, rechtsop de foto) ziet hoe de Beer de Staalman op het Staalmanpark afgerond

Beer de Staalman

wordt. Daarmee is de Beer nu klaar en waakt hij met zijn kussen over het Staalmanpark. De Beer is een ontwerp van kunstenaar Florentijn Hofman en door aannemer JobArt uitgevoerd. Jongeren uit de buurt, die ook mee hebbengedacht over het ontwerp van het park, zijn mede het brein achter de Beer. Face Your World heeft het ontwerptraject van het vernieuwde Staalmanparkbegeleid. Op 6 juli wordt het park en daarmee ook de Beer feestelijkgeopend.

(Het beeld is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stichting Kunst en Openbare Ruimte, Cirque du Soleil, de Alliantie en Stadsdeel Nieuw-West. Heddes Bouw heeft de sokkel gemaakt en aangeboden, het bedrijf Keim Nederland b.v. heeft de verf aangeboden. Meer informatie is te vinden op www.destaalman.nl)