Woningcorporatie de Alliantie heeft besloten om in de Staalmanbuurt (Nieuw- West) 120 woningen niet te slopen, maar te renoveren. Ten opzichte van de eerder gemaakte plannen uit 2009 komen er hierdoor 141 betaalbare woningen voor sociale en middensegment huurders op de Amsterdamse woningmarkt. Met deze aanpak wil de Alliantie bijdragen aan de beschikbaarheid van betaalbare woningen.

In de eerder gemaakte plannen voor het Staalmanplein zou de portiekflat – 120 woningen en 26 commerciële ruimten – gesloopt worden. Op deze plek zou een nieuw gebouw met 96 appartementen gerealiseerd worden, waarvan 48 huur- en 48 koopwoningen. Daarnaast zou het Staalmanpark vergroot worden. Deze plannen zijn nu in samenspraak met het Stadsdeel gewijzigd vanwege de grote vraag naar betaalbare woningen. Het stadsdeel is tevreden met de variëteit aan woningen en het behoud van het openbare karakter van het Staalmanplein, aan die langzaam-verkeersroute tussen de Johan Huizingalaan en het Staalmanpark. De randen van het plein worden bij de woningen gevoegd, zodat daar een mengeling ontstaat van woonhofdynamiek en kwalitatieve openbare ruimte.

De Alliantie heeft besloten de portiekflats rondom het Staalmanplein te renoveren. Ook komen er nieuwe woningen. De nieuw te bouwen woningen zijn sociale huurwoningen. In de voormalige bedrijfsruimten aan het Staalmanplein komen woningen en woon/werkunits. In het plan is aandacht voor het behoud van de karakteristieke hoge en transparante winkelplint op het Staalmanplein, de herinrichting van de openbare ruimte door sloop van de commerciële ruimten aan de Reynvaanstraat, herinrichting van het bestaande Staalmanplein en behoud van het voormalig ketelhuis.

De bewoners van de portiekflats kunnen tijdens de renovatie niet in hun woning blijven wonen. Daarom heeft de Alliantie samen met de bewonerscommissie Staalman een Sociaal Plan en Herhuisvestingsplan gemaakt. Ook is afgesproken dat alle bewoners met een vast huurcontract kunnen terugkeren, bijvoorbeeld naar de Henri Dunantbuurt. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. De start van de renovatie is gepland in 2018.