Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft een consortium van organisaties in Amsterdam een subsidie gegeven van € 350.000,- voor het verduurzamen van gebouwen in Amsterdam Nieuw-West. In veel bestaande woningen en gebouwen kunnen de energiekosten nog flink worden teruggedrongen. De subsidie is bedoeld om deze energiebesparing een extra impuls te geven.

Het tempo en de omvang van de aanpak moet omhoog, zie minister Donner op 28 november in Den Haag waar hij het startschot gaf voor een grootschalige aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving. In het hele land moeten alle projecten bij elkaar zorgen voor vergaande besparing in minstens 33.500 woningen. Hiervoor werden Blok-voor-blok subsidies en Green Deals afgesloten met marktpartijen, gemeenten, provincies en woningcorporaties.

Amsterdam Nieuw-West draagt aan deze opgave bij door de Green Dealsubsidie van € 350.000,- te investeren in bewonersparticipatie, kennisdeling en een pilot Snel verduurzamen in bewoonde staat. Hiervoor is een consortium opgericht tussen Ymere, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, stadsdeel Nieuw-West, Liander, Nuon, de Woonbond, het Amsterdams Steunpunt Wonen en het programma Slim & snel verduurzamen van de TU Delft en Nijenrode Business University.

Vrijdag 2 december is het consortium samen gekomen met het uitvoerend projectteam met onder meer aannemer en supervisor. Een breed vertegenwoordigde projectorganisatie gaat dankzij de Green Deal nu hard aan de slag om het project Snel verduurzamen in bewoonde staat tot een groot succes te brengen.