Toeterende taxi’s, het geratel van een tram, een langsrazende trein. Met de dag neemt het lawaai van het verkeer en vervoer in Amsterdam toe, maar deze  overlast is een blinde plek in het mobiliteitsbeleid van de stad. D66-raadslid  Jan-Bert Vroege:  “Al jaren neemt de geluidsoverlast van onder andere auto’s en treinen toe in Amsterdam. Maar verkeerslawaai maakt nu geen expliciet onderdeel uit van het beleid en dat is een slechte zaak.” Vroege dient daarom twee moties in die het stadsbestuur oproepen met maatregelen te komen.

 

Overlast Amsterdammers

In februari schreef Het Parool dat het aantal Amsterdammers dat last heeft van het lawaai toeneemt. Maar liefst 26.000 Amsterdammers had zelfs zo veel last van het lawaai dat zij in hun slaap erdoor werden gestoord. Een oorzaak daarvan is onder andere te vinden in de toename van nachtelijk goederenvervoer per trein. Dat verkeer neemt toe en tegelijkertijd neemt het aantal woningen langs het spoor toe. Jan-Bert Vroege: “Amsterdam groeit met meer dan tienduizend inwoners per jaar. Dat betekent dat we ook steeds meer woningen gaan bouwen langs bijvoorbeeld treinsporen. Een denderende goederentrein langs je raam is dan geen pretje.’’ Vroege roep het stadsbestuur daarom op samen te gaan werken met Pro-Rail om geluidshinder tegen te gaan.

 

Structurele aandacht

Andere gemeenten in Nederland zijn al plannen aan het ontwikkelen om lawaai van wegen tegen te gaan. Zo heeft bijvoorbeeld Almere heeft een actieplan omgevingslawaai ontwikkeld voor de komende tien jaar, is er in Emmen stilte asfalt aangelegd. Maar een structurele Amsterdamse aanpak blijft uit, en dat is een slechte zaak. Jan-Bert Vroege: “Het wordt tijd dat ook Amsterdam maatregelen gaat nemen om het lawaai van verkeer in te perken. In de toekomst wordt het drukker op de Amsterdamse wegen, het zou daarom goed zijn als het overlast van geluid een prominentere plek krijgt in het beleid.”