Onze bestuursvoorzitter Hester van Buren en Achmed Baâdoud verrichten samen de officiële handeling. Hiermee is het sociaal spreekuur in Wijkpunt Van Deyssel een feit. Bewoners van de Van Deysselbuurt kunnen dus vanaf nu elke dinsdagmiddag terecht met problemen op dit spreekuur van 13.00 – 15.00 uur. De Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West kampt met relatief hoge werkeloosheid, schooluitval en andere sociale problemen. SEZO, een team van sociale partners, helpt tijdens dit spreekuur buurtbewoners bijvoorbeeld met vragen over geld, werk, gezondheid en het invullen van formulieren. Er is ook een medewerker van Rochdale aanwezig om vragen over huurzaken te beantwoorden. \
Recent is Rochdale ook gestart om samen met bewoners de plannen voor de aanpak van het noordelijk deel in de Van Deysselbuurt verder uit te werken. De verwachting is dat in 2018 begonnen kan worden met de werkzaamheden. Hier opvolgend worden het midden- en zuidelijk deel van de Van Deysselbuurt aangepakt. Het voordeel van deze fasering is dat de gemeente hier tegelijkertijd de openbare ruimte kan aanpakken. Zo wordt de overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk beperkt.