Nieuw-West heeft er sinds dit schooljaar een nieuw onderwijsinitiatief voor voortgezet onderwijs bij. Welkom op Spring High, waar beweging centraal staat, je al kunt beginnen in groep 7 en sociale vaardigheden op het rooster staan. Om maar wat ‘anders’ dan op andere scholen te noemen. De Westerpost sprak met projectleider Camyre de Adelhart Toorop. “Deze tijd vraagt om ander onderwijs.”

Door Shirley Brandeis

Waar ik meteen verbaasd over ben: een school vanaf groep 7?
“Herinner je je nog, die eerste schooldag op de middelbare school? Dat grote gebouw, terwijl je zelf nog zo klein bent. En dan elke uur een ander lokaal, een andere docent. De overgang vanaf de basisschool is te hard. En ook: hoe kun je nou op je twaalfde al vastzitten aan VMBO-T? Misschien ben je er op die leeftijd nog niet aan toe om achter de boeken te zitten. Dat wil dan niet zeggen dat je geen HAVO kunt. Wij zijn het enige land dat op die jonge leeftijd al die knip zet.”

Spreek je uit eigen ervaring?
“Ik heb lesgegeven op het Vossius Gymnasium, waar ik ook als leerling op zat, en was onder andere conrector op het Berlage Lyceum en afdelingsleider op het 4de Gymnasium en het Cartesius Lyceym. En overal, in mijn jeugd en als professional, zag ik hetzelfde: we stomen nog altijd grote groepen kinderen klaar voor de industriële maatschappij. Heel traditioneel, terwijl je tegenwoordig zoveel meer moet kunnen: samenwerken, oplossingsgericht werken, creatief zijn…”

Maar je hebt toch ook aardrijkskunde en Engels nodig?
“Het fundament moet ook gewoon goed zijn, ja. Die kennis moet je op school meekrijgen. Maar bepaalde vaardigheden zijn nu veel belangrijker; daar zetten we hier dan ook meer op in. We leren hier voor het leven.”

Hoe uit zich dat tijdens een schooldag?
“Door bijvoorbeeld ook de wijk in te gaan. Zo hebben we een bezoek aan het Van Eesterenmuseum, waar ze leerden over het Algemeen Uitbreidingsplan, gekoppeld aan het vak geometrie. En eerder dit schooljaar gaf de lokale onderwijswethouder Ronald Mauer leerlingen de opdracht te onderzoeken waardoor mensen het in Nieuw-West wel of niet fijn vinden om te wonen. In samenwerking met Kennisland volgden leerlingen een clinic bij Footy op het sportpark bij Sloterdijk met de onderzoeksvraag ‘hoe krijg je kinderen in dit stadsdeel in beweging?’”

Allemaal heel 21e eeuws.
“Deze tijd vraagt om ander onderwijs. Of dat nu een nieuwe school is, zoals wij hier opzetten, of minstens jezelf afvragen: wat doen we al honderd jaar en kan dat ook anders?”

Anders is hier vooral het vele sporten.
“We boffen dan ook dat we in dit groene stadsdeel gevestigd zijn. We kunnen er lekker op uit. De hele dag zitten, dat doen we hier niet. Zelfs niet in de lokalen. Je kunt er al fietsend op een soort hometrainer aan tafel zitten, of op een bal, en er zijn ook sta-plekken.”

En alles per leeftijd of niveau bij elkaar?
“Nee, door elkaar heen. Ieder met zijn of haar eigen portfolio waarin we aangeven wat een leerling kan en waarmee we proberen de kinderen per vak een tandje hoger te krijgen. Mijn droom is een school – nog mooier: een campus! – waar je van je derde tot je negende Spring High primary doet en waar je, zodra het sociaal-emotioneel goed voelt, naar secondary gaat, tot een jaar of veertien, vijftien. Met daarna de Spring High final, de diplomafase.”

Zover is het nog niet.
“We zijn net begonnen. In dit gebouw, met de achterkant aan de Burgemeester van Tienhovengracht, hebben we nu vier lokalen en een kantine in gebruik voor onze veertig leerlingen. De andere helft van de school is nog in gebruik door leerlingen van een andere afdeling van het Mundus. We groeien en dat gaat zeker door. De open dag eerder deze maand was druk bezocht. We doen iets heel anders, en we zijn er van overtuigd dat je hier ontzettend veel leert, en dat trekt aan.”

Zijn ouders niet huiverig: een school waar leerlingen geen cijfers krijgen?
“Geen cijfers geven betekent niet dat we leerlingen niet toetsen en monitoren. Wij uiten dat niet in cijfers, maar in termen als ‘je hebt je doelen voor dit onderwerp behaald’ of ‘je hebt dit vak meer dan succesvol afgerond’. We willen niet dat ze kennis erin stampen, een voldoende halen en alles na een week weer zijn vergeten. Enne, je gaat hier gewoon met een diploma van school.”

En gewoon van half negen tot drie naar school.
“Ja. Alhoewel het ons plan is om de groep vanaf veertien jaar in de toekomst een uur later te laten beginnen. Niet alleen komt ons dat logistiek beter uit, tieners hebben gewoon meer slaap nodig. Ook heeft iedereen hier woensdagmiddag vrij. Kunnen de leerlingen opladen en kan het team terugblikken en voorbereiden.”

En er is een mobieltjesbeleid, toch?
“Ja, en dat wordt vooral door ouders met luid gejuich ontvangen. Mobieltjes hebben ze hier niet onder schooltijd. Wel hebben we voor het vergroten van zogenoemde ‘computational skills’ iPads in gebruik. Ook gaan leerlingen hier in de pauze niet van het schoolplein af. Je kunt buitenspelen of in de kantine eten. Het schoolplein richten we momenteel in samenspraak met de leerlingen in. Zij dragen ideeën aan, samen kijken we wat het beste is. Eén ding is zeker: op ons schoolplein moet je natuurlijk veel bewegen!”

Spring High houdt open huis op deze woensdag 25 januari van 15 tot 18 uur, maar ook nog op woensdag 8 februari van 15 tot 18 uur en donderdag 16 februari van 18 tot 20 uur. Spring High is gelegen aan de Herman Poortstraat 17 in Slotermeer. De school is gelieerd aan het Mundus College, dat onderdeel is van het samenwerkingsverband van Esprit Scholen en Stichting Westelijke Tuinsteden.