Jan van den Berg Jeths van Woningstichting Eigen Haard en Timo Deen van Van Wijnen

Jan van den Berg Jeths van Woningstichting Eigen Haard en Timo Deen van Van Wijnen

Jan van den Berg Jeths van Woningstichting Eigen Haard en Timo Deen van Van Wijnen hebben op 17 februari de aankoop en realisatie van 40 huurwoningen in Overtoomse Veld Middengebied Noord bekrachtigd. Het project is ontwikkeld door Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. en wordt gebouwd door Van Wijnen Weesp B.V.. Eerder bereikte Van Wijnen een akkoord met Syntrus Achmea over de bouw van 112 woningen in Overtoomse Veld Middengebied Noord

Middengebied Noord is het woonhart van het noordelijke Overtoomse Veld met een mix van appartementen en eengezinswoningen. De aankoop omvat 20 sociale huurwoningen en 20 vrije sectorhuurwoningen en 31 parkeerplaatsen. De woningen zijn ruim. Het gemiddelde oppervlakte van de sociale huurwoningen bedraagt 85 m2, dat van de vrije sector huur gemiddeld 110 m2. De bouw van de 40 huurwoningen start in mei 2014, oplevering is gepland in november 2015.

Eigen Haard ziet meerwaarde in deze aankoop, omdat het een bijdrage levert aan de herhuisvestingsopgave en het mengen van inkomens in de buurt. Ook is het voor Eigen Haard een hoogwaardige toevoeging aan de portefeuille, met name door de toevoeging van de vrije sector huurwoningen.

Over Eigen Haard

Eigen Haard zorgt voor goede en betaalbare huisvesting in de Metropoolregio Amsterdam voor mensen die dat het meest nodig hebben. We werken, samen met onze partners, aan vitale wijken in een gezonde regionale woningmarkt. Eigen Haard beheert ruim 61.000 woningen en bedrijfsruimten.