Het Van Eesteren Museum in Amsterdam Nieuw-West, sinds kort gevestigd in een nieuw paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas, organiseert donderdagavond 30 november a.s. een zogenaamd Van Eesteren Gesprek over naoorlogse monumentale wandkunst. Amsterdam heeft zo’n tweehonderd wandkunstwerken uit de wederopbouwperiode, waarvan vele verloren dreigen te gaan. De themabijeenkomst met diverse sprekers vindt plaats in het Van Eesteren Paviljoen en is gratis toegankelijk voor bewoners, professionals en andere belangstellenden.

Amsterdam beleeft momenteel een enorme bouwgolf. Dat is niet voor het eerst. De grootste stadsuitbreiding tot dusver vond plaats tijdens de wederopbouwperiode van 1945-1970. In die periode werd in openbare gebouwen een groot aantal monumentale wandkunstwerken gerealiseerd als integraal onderdeel van de architectuur. Amsterdam heeft bijna tweehonderd van deze kunstwerken. De kunstenaars experimenteerden met nieuwe technieken en materialen zoals baksteenreliëf, glas in beton en glas in metaal, maar maakten ook grote tegeltableaus en mozaïeken. Deze wederopbouwkunst, die het optimisme en de vernieuwing ademt, zo typerend voor de naoorlogse jaren, staat momenteel onder druk: juist gebouwen uit de wederopbouwperiode worden gesloopt of getransformeerd en veel monumentale wandkunstwerken zijn inmiddels verloren gegaan.

Het Van Eesteren Museum organiseert op 30 november een themabijeenkomst, een zogenaamd Van Eesteren Gesprek, met verschillende sprekers. Freelance architectuur- en kunsthistorica Yteke Spoelstra heeft zoveel mogelijk van de schatten die nog aanwezig zijn in Amsterdam geïnventariseerd en beschreven. Zij zal het Van Eesteren Gesprek op 30 november inleiden met een presentatie van haar bevindingen tot nu toe. Annette ten Doeschate en Clasien Slebos zullen vertellen hoe de Gemeente Amsterdam de wandkunstwerken meer bekendheid wil geven. Tijdens het gesprek wordt samen verkend wat de waarde is van deze bijzondere kunstvorm en hoe eigenaren, omwonenden en liefhebbers kunnen bijdragen aan de waardering, bescherming en het behoud ervan.

Meer informatie
Het Van Eesteren Gesprek ‘Monumentale Wandkunst uit de Wederopbouwperiode’ vindt plaats op 30 november van 20.00-22.30 uur in het Van Eesteren Paviljoen, Noordzijde 31. Een gratis ticket is te reserveren via de website www.vaneesterenmuseum.nl. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het Van Eesteren Paviljoen is bereikbaar per tram lijn 13 (halte Burg. Rendorpstraat), 7 en 14 (halte Sloterpark).

Over de foto: Phoenix (1956) door Raymond Both (Foto: © Iwan Daniëls)