Heeft u een eigen woning of bedrijfspand met voortdurende erfpacht en heeft u de canon nog niet afgekocht? Dan krijgt u langer de tijd om volgens de oude regeling af te kopen, namelijk tot 1 maart 2018. Daarna geldt alleen de nieuwe regeling die sinds 1 oktober 2017 van kracht is.

Op www.amsterdam.nl/erfpacht kunt u nu online de kosten vergelijken en meteen een aanbieding aanvragen tegen het laagste bedrag.

Alleen afkopen volgens nieuwe regeling vanaf 1 maart 2018

Sinds 1 oktober 2017 geldt een nieuwe regeling voor het afkopen van voortdurende erfpacht. In de nieuwe regeling wordt de afkoopsom op een andere manier berekend. Als erfpachters kunt u tot 1 maart 2018 nog gebruik maken van de oude regeling. De hoogte van de afkoopsom kan namelijk per regeling sterk verschillen. Vraagt u vóór 1 maart 2018 een aanbieding voor afkoop van de canon aan, dan wordt de afkoopsom zowel volgens de oude als de nieuwe regeling berekend. De laagste krijgt u dan aangeboden. Als u ná 1 maart 2018 een aanbieding voor afkoop van de canon aanvraagt, wordt de afkoopsom uitsluitend volgens de nieuwe regeling berekend. Afkopen is altijd vrijwillig. Erfpachters voor wie de nieuwe afkoopregeling en rekentool belangrijk kunnen zijn, krijgen hier in november schriftelijk informatie over.

Online Afkooprekentool

Als u de hoogte wilt weten van de afkoopsommen volgens de oude en nieuwe regeling, kunt u een indicatie hiervan laten berekenen in de Afkooprekentool op www.amsterdam.nl/erfpacht. Met de Afkooprekentool kunt u ook een aanbieding vragen.

Verlengd afkopen

Heeft u een erfpachtrecht met Algemene Bepalingen 1994? Dan heeft u de mogelijkheid om het tijdvak van uw erfpachtrecht éénmalig te verlengen met maximaal 50 jaar. Hierbij is afkopen verplicht. Is het tijdvak al verlengd? Dan is het niet mogelijk om nogmaals te verlengen.

Meer weten?

Op www.amsterdam.nl/erfpacht staat meer informatie over afkopen en eeuwigdurende erfpacht. U kunt ook bellen naar het informatienummer 14020.

Bron plus foto: Gem. Amsterdam