Amsterdammers hebben behoefte aan meer woningen, liefst binnen de ring A10. Op twaalf locaties in het noordwesten van de stad wil de gemeente meer woon- en werkruimte realiseren. Haven-Stad heet dit gebied. U kunt nu uw mening geven over de Ontwikkelstrategie Haven-Stad en de Milieueffectrapportage (MER).

Haven-Stad wordt een omvangrijke woon-werklocatie waar duurzaamheid en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en fiets voorop staan. De gebieden die deel uitmaken van Haven-Stad zijn onder andere Sloterdijk, Groot Westerpark, Coen- en Vlothaven en een deel van de Noordelijke IJ-Oever.

Meer woonruimte op fietsafstand centrum

Jaarlijks komen er gemiddeld 11.000 nieuwe Amsterdammers bij. Om aan de toenemende behoefte aan woonruimte te voldoen wil Amsterdam in het gebied Haven-Stad in totaal 40.000 tot 70.000 woningen bouwen. Hiervan is een deel bestemd voor sociale woningbouw en er komt een groot aanbod van middensegment huurwoningen. In Sloterdijk-Centrum zijn de eerste woningen al gebouwd. De verbinding met het centrum van de stad blijft belangrijk: veel woningen liggen straks op gemiddeld tien minuten fietsafstand van het centrum. Verder is er ruimte voor 45.000 tot 58.000 extra arbeidsplaatsen, vooral in de productie en creatieve sector. Het definitieve besluit over de herontwikkeling van de Coen- en Vlothaven staat voor 2024 op de planning.

Reageren op de plannen over Haven-Stad?

Over deze beleidsdocumenten kunt u uw mening geven:

  • Ontwikkelstrategie Haven-Stad.
  • Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en Milieueffectrapportage (MER) Haven-Stad.

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/havenstad.

Informatiemarkt

Op 4 juli is er een informatiemarkt over de Ontwikkelstrategie en MER Haven-Stad en het ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege.

  • Locatie: Broedplaats Contact, Contactweg 47 in Amsterdam
  • Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur
Bron plus foto Gemeente Amsterdam