logoSinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet. Hierin staan regels over hoe huurwoningen verdeeld moeten worden. De overheid heeft besloten om de woonduur af te schaffen, zodat iedereen een gelijke kans krijgt op een woning. Om uw opgebouwde woonduur (datum huur- of koopovereenkomst) nog 15 jaar te kunnen gebruiken, is het van groot belang om u vóór 1 juli 2015 in te schrijven bij WoningNet of om uw verlopen inschrijving te heractiveren. Dit geldt voor huurders en kopers.

Ook voor mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben is het advies om u ieder apart in te schrijven voor 1 juli 2015.

De regelingen tijdelijk behoud van woonduur of inschrijfduur na verhuizing kunnen nog tot 1 juli 2017 gebruikt worden mits u aan de voorwaarden voldoet en deze regeling vóór 1 juli 2015 aan uw inschrijving heeft toegevoegd.

Wat betekent dat voor u?

  • Staat u al ingeschreven bij WoningNet, dan hoeft u niets te doen. Uw woonduur wordt op 1 juli 2015 automatisch één-op-één omgezet naar inschrijfduur.
  • Heeft u zich nog niet aangemeld bij WoningNet? Schrijf u dan in vóór 1 juli 2015. Uw woonduur wordt dan op 1 juli 2015 omgezet naar inschrijfduur.

Hoe Inschrijven

U kunt zich inschrijven bij WoningNet via www.woningnetregioamsterdam.nl.  Aan de inschrijving zijn wel kosten verbonden: bij inschrijving betaalt u eenmalig 50 euro en daarna elk jaar 10 euro verlengingskosten. Ook kunt u bij de balies van de woningcorporaties terecht voor hulp en ondersteuning bij inschrijven. Bij het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West kunt u ook een uitdraai van het papieren inschrijfformulier van WoningNet ophalen. De papieren inschrijving moet u zelf opsturen naar Woningnet.  

Het WoningNet spreekuur

Als het u niet lukt om u zelf in te schrijven en u woont in Stadsdeel Nieuw-West kom dan naar een van de WoningNetspreekuren van het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West.  Voor meer informatie kijk naar: www.wswonen.nl of bel 020-6190974.

Voor hulp bij inschrijving heeft u nodig: een emailadres, een rekeningnummer van bank of giro (en uw inkomensgegevens).

WoningNet spreekuren Nieuw-West

  • Dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur, Slotermeerlaan 103E (Bibliotheek Slotermeer)
  • Donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, Jan Tooropstraat 6 (Eigenwijks)
  • Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, Albardakade 5 (Pluspunt)
  • Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, Osdorpplein 16 (Bibliotheek)